Rok 2015


Požehnání a kletby v 5.knize Mojžíšově

24. 11. 2015, přednášel biblista z CMTF UP v Olomouci a ředitel Českého katolického biblického díla P. doc. Petr CHALUPA, Th.D.


Národní parky USA - I. část

10. 11. 2015, o své zámořské cestě s bohatou fotodokumentací přednášel doc. RNDr. Pavel NOVÁČEK, vedoucí Katedry rozvojových studií na PřF UP v Olomouci.

Etiopie

25. 10. 2015, P. Jan LINHART přednášel o své cestě po Etiopii.

Blahoslavený Karel Habsburský

26. 05. 2015, přednášel PhDr. Karel PODOLSKÝ

Evropa a islám

28. 04. 2015, přednášel Jaroslav FRANC Th.D., odborný asistent na Katedře pastorální a spirituální teologie na CMTF UP v Olomouci.

Lidé, kteří šli před námi

03. 03. 2015, bohatou fotodokumentací ze svého archivu provázeli manželé RICHTEROVI.


70 let na misiích v Estonsku

13. 01. 2015, sestry Neposkvrněného početí Panny Marie III. řádu sv. Františka z Assissi přednášeli o své dlouhodobé misii v Estonsku.