Rok 2014


Starozákonní kniha Tobijáš a Rok rodiny

11. 11. 2014, přednášel biblista z CMTF UP v Olomouci a ředitel Českého katolického biblického díla P. doc. Petr CHALUPA, Th.D.

Od udržitelného rozvoje k udržitelnému ústupu

7. 10. 2014, přednášel doc. RNDr. Pavel NOVÁČEK, vedoucí Katedry rozvojových studií na PřF UP v Olomouci.

Nemoc a zdraví

23. 9. 2014, přednášel MUDr. František HAVLÁT.

Burundi

09. 09. 2014, o své lékařské praxi a vybudování místní knihovny přednášela MUDr. Eliška MARADOVÁ z Jestřebí u Zábřeha.

Nová náboženská hnutí a sekty

09. 04. 2014, přednášel Jaroslav FRANC Th.D., odborný asistent na Katedře pastorální a spirituální teologie na CMTF UP v Olomouci.

Mezigenerační vztahy

11. 03. 2014, přednášel Pavel MOTYČKA Ph.D., středoškolský pedagog (Arcibiskuppské gymnázium v Kroměříži) a politicky aktivní člen KDU ČSL.

Sám na motorce na Islandu

25. 02. 2014, o své nevšední cestě vyprávěl Václav KNOPF.


Lidé, kteří šli před námi

04. 02. 2014, vzpomínkový podvečer s manžely RICHTEROVÝMI a jejich fotografiemi z archivu.