Rok 2016

Být nablízku trpícímu, aby dokázal své utrpení plodně využít

08. 11. 2016, ... jak doprovázet nemocné s vírou, láskou a nadějí v Boží milosrdenství se podělily nemocniční kaplanky Bc. Pavla CHUDÍKOVÁ a a Mgr. Kateřina GRYGOVÁ.

Cestou milosrdenství ke spravedlnosti

11. 10. 2016, Mgr. Otto BROCH, vězeňský kaplan, přiblížil podstatu a praxi duchovní služby ve věznicích.

Milosrdenství se Starém a Novém zákoně

13. 09. 2016, biblické téma přednesl a přiblížil biblista z CMTF UP v Olomouci a ředitel Českého katolického biblického díla P. doc. Petr CHALUPA, Th.D.

Po stopách obrazu pravé Kristovy tváře

25. 05. 2016, přednášel P. Dr. Michael ŠPAČEK, externí vyučující na CMTF UP v Olomouci - odborník na spiritualitu křesťanského východu a liturgiku byzantského obřadu.

Vitráže v kapli kláštera sester klarisek

26. 04. 2016, o vitrážích ve šternberské kapli kláštera sester klarisek - kapucínek hovořil jejich autor akademický malíř Jan JEMELKA z Olomouce.

Bezdomovectví, jiný časoprostor

15. 03. 2016, přednášel vedoucí střediska Samaritán - pro lidi bez domova - při Charitě Olomouc Mgr. Petr PRINZ.

Křesťanské církve v naší zemi

12. 01. 2016, přednášel Robert SVATOŇ, Th.D., odborný asistent na Katedře pastorální a spirituální teologie na CMTF UP v Olomouci.