ZPRAVODAJ

Podrobněji  a aktuálně se můžete o činnosti Místní skupiny Šternberk dočíst v našem občasníku - Zpravodaji, který je vydáván několikrát do roka.