Poznávací a vzdělávací cykly

Vzdělávací programy obecně


Základním posláním ČKA je vnášení křesťanských hodnot do společnosti, tedy v prvé řadě vytváření co nejlepších podmínek pro všestranný růst jednotlivců. Bohužel dnešní doba je pro mnohé hodně hektická, mnozí trpí nedostatkem volného času. Potom úvaha, zda jít na přednášku nebo na biblickou hodinu ani nepřichází v úvahu.

Místní skupina České křesťanské akademie ve Šternberku se pokouší, kromě pořádání přednášek nabídnout zájemcům možnost zapojit se do tzv. poznávacích (lehké) nebo vzdělávacích (náročnější) internetových cyklů. Má to vícero výhod. Internet vlastní a ovládá již převážná čast populace, není potřeba nikam docházet, není to vázáno na konkrétní hodinu, ani konkrétní místo, téma je probíráno dlouhodoběji, je možno ho lépe zažít atd.

Pokud se rozhodnete některý cyklus absolvovat, přihlaste se na adrese: cka.st@seznam.cz


Vzdělávací cyklus

"Církevní dějiny v zrcadle času" II. semestr

Místní skupina ČKA ve Šternberku nabízí ve spolupráci s Radiem Proglas pokračující vzdělávací cyklus Církevní dějiny v zrcadle času - II. semestr. Neúčast na prvním semestru není překážkou k účasti na semestru druhém.

V sedmnácti, přibližně pětadvacetiminutových přednáškách Radia Proglas jedenkrát za týden získá zájemce v tomto semestru základní informace o dějinách katolické církve v období od konce středověku do osvícenství.

Další dějiny by pak pokračovaly v následujících semestrech.

Pokud se rozhodnete tento vzdělávací cyklus absolvovat, nebo máte nějaké dotazy, napište co nejdříve na adresu cka.st@seznam.cz. Přihlášení pak budou pravidelně každý týden dostávat oznámení k další přednášce.

Cyklus zahajujeme v březnu 2019.


Vzdělávací cyklus

"Církevní dějiny v zrcadle času"

Místní skupina ČKA ve Šternberku nabízí ve spolupráci s Radiem Proglas nový vzdělávací cyklus Církevní dějiny v zrcadle času.

V sedmnácti, přibližně pětadvacetiminutových přednáškách Radia Proglas jedenkrát za týden získá zájemce v tomto semestru základní informace o dějinách katolické církve v období od konce starověku do Kostnického koncilu. Další dějiny by pak pokračovaly v následujících semestrech.

Pro ty, kdo občas či trvale pociťují nedostatek času k půlhodinovému poslechu této relace,
je připraven "tahák"; stručný výpis obsahu přednášky ve formě otázek a odpovědí.

Již nyní je možno na adrese www.cka.cidej.sweb.cz přečíst úvodní informace, poslechnout první lekci, vytisknout nebo doplnit pracovní list nebo případně odpovědět na anketní otázku.

Pokud se rozhodnete tento vzdělávací cyklus absolvovat, nebo máte nějaké dotazy, napište co nejdříve na adresu cka.st@seznam.cz. Přihlášení pak budou pravidelně každý týden dostávat oznámení k další přednášce.

Cyklus bude zahájen koncem září 2018.

Poznávací cykly s biblickou tematikou

Poznávací cykly jsou koncipovány tak, aby byly dostupné i pro ty, kteří nemají dostatek času. Pro základní orientaci tedy stačí, věnovat textu 10 - 15 minut času týdně. Vždy po pěti lekcích budou mít účastníci možnost si zopakovat a osvěžit své poznatky formou elektronického testu, kde budou stejné nebo podobné otázky, jaké jsou u jednotlivých kapitol. Jde pouze o opakovací pomůcku, nikoliv o nějakou formu zkoušení.

1. DAVID, GOLIÁŠ, i další postavy a příběhy té doby.

2. SKUTKY APOŠTOLŮ

Evropská civilizace vděčí za svůj vzestup řecké vzdělanosti, židokřesťanské tradici a římskému právu. A židokřesťanská tradice má svůj základ v Bibli, Písmu svatém. Je základní, posvátnou knihou křesťanů. Svým poselstvím formovala a doposavad ovlivňuje miliony lidí na celém světě. Mnoho lidí v ní hledalo a také nacházelo odpovědí na mnohé životní otázky. Ovšem má také své odpůrce, nepřátele, nebo ty, kteří ji nechápou.

Místní skupina České křesťanské akademie ve Šternberku chce podpořit zájem o tuto knihu
a proto připravila dva internetové poznávací cykly: "Biblické příběhy Starého zákona, třetí období - největší rozkvět Izraelského království," druhý pak je stručné seznámení s knihou Nového zákona, "Skutky apoštolů". V patnácti krátkých, stručných pokračováních se účastníci v základních obrysech seznámí s událostmi i postavami tohoto údobí.

V praxi to probíhá tak, že těm, kteří se přihlásí je jednou týdně, kolem víkendu, zasílán text přibližně v rozsahu stránky A4. Pro ty, kteří by se chtěli tématu věnovat hlouběji jsou připojeny doplňující otázky, kdy si mohou správnou odpověď může účastník vyhledat v Bibli.

Poznávací cykly jsou koncipovány tak, aby byly dostupné i pro ty, kteří nemají dostatek času. Pro základní orientaci tedy stačí, věnovat textu 10 - 15 minut času týdně. Vždy po pěti lekcích budou mít účastníci možnost si zopakovat a osvěžit své poznatky formou elektronického testu, kde budou stejné nebo podobné otázky, jaké jsou u jednotlivých kapitol. Jde pouze o opakovací pomůcku, nikoliv o nějakou formu zkoušení.


Ukázka jedné lekce ze Starého zákona: základní text:  

a za týden opakování: 

Otázky 3. - 6. jsou určeny těm, kteří chtějí hlouběji proniknout do dané problématiky.

Ukázka stručného výpisu jedné kapitoly ze Skutků apoštolů:

Již pátý rok nabízíme poznávací cyklus ze Starého zákona a čtvrtý rok o knize Nového zákona Skutky apoštolů. Jednou ze změn oproti předchozím rokům bude skutečnost, že další lekce bude následovat za týden a ne za čtrnáct dní, jak tomu bylo v předchozích ročnících.
Tyto poznávací cykly budou trvat jeden semestr, tedy ukončení bude v lednu 2018.

Zájemci se mohou přihlásit na adese cka.st@seznam.cz Cykly budou zahájeny v říjnu 2017.


Vzdělávací cyklus "Islám - znamení doby"

Na jaře v roce 2015 jsme nově nabídli vzdělávací cyklus Islám - znamení doby. Jedná se
o rozhlasový pořad, který byl vytvořen a odvysílán na Radiu Proglas. Protože šlo o aktuální téma ve společnosti, chtěli jsme se pokusit, se souhlasem vedení této stanice, nabídnout tento cyklus dalším zájemcům.

Tento vzdělávací cyklus je o něco náročnější než předchozí poznávací cykly. V patnácti, přibližně pětadvacetiminutových přednáškách získá zájemce základní informace o vzniku
a historii islámu, o Koránu, o pilířích této víry, lidové tradici, právu šaría i o kontroverzích
v islámu.