EXKURZE


26.06.2018

Zajímavá prohlídka nevšedního kostela se naskytla účastníkům exkurze v prostorách olomouckého kostela v Hejčína. Průvodcem se stal P. Marián Masařík, představený místních karmelitánů, který všem zúčastněným odhalil krásy a poklady tohoto chrámu (mimo jiné úžasný mozaikový oltář jeden z největších ve střední Evropě, velkou raritou je hrobka arcibiskupa Prečana, který byl donátorem celé stavby). Odvážlivci zakončili prohlídku výstupem na 65 m vysokou kostelní věž s velkolepou vyhlídkou do kraje.

06.06.2017

Exkurze ve dvou olomouckých kaplích běžně veřejnosti nepřístupných - klášterní kaple Milosrdných sester III. řádu sv. Františka a jezuitská kaple Zvěstování Panny Marie v Centru Aletti.

Parkánové zahrady a Bezručovy sady v Olomouci

28. 06. 2016

průvodcem po komplexu parkánových zahrad v centru Olomouce a po Bezručových sadech byl historik PhDr. Filip HRADIL.

Prohlídka židovské synagogy a hřbitova v Úsově

07. 09. 2014

Velmi zajímavou prohlídku úsovské synagogy a židovského hřbitova vedl historik Luděk ŠTIPL.