ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE
Místní skupina Šternberk

Zapsaný spolek, který přispívá k rozvoji vědy, umění a vzdělání v České republice.


Sdružuje občany i organizace, kteří chtějí tomuto rozvoji napomáhat
a kteří se hlásí k odpovědnosti za uplatňování křesťanských hodnot ve společnosti.

Zve ke členství i ke spolupráci příslušníky různých křesťanských vyznání i občany bez vyznání.

ČKA spolupracuje s jinými sobě blízkými organizacemi
v České republice a s organizacemi, které podobným způsobem působí v zahraničí.

(ze Stanov ČKA)

Místní skupina Šternberk vznikla v roce 2005, v současnosti má 17 členů, a je jednou z cca 60 místních skupin České křesťanské akademie, z.s.

Pokud byste měli zájem stát se členy ČKA, a podpořit tak tento spolek, napište nám na adresu cka.st@seznam.cz.

       POZVÁNKA
    na nejbližší akci

bude zveřejněna koncem prázdnin


nabízíme nový
INTERNETOVÝ VZDĚLÁVACÍ CYKLUS
CÍRKEVNÍ DĚJINY V ZRCADLE ČASU - II. semestr