PŘEDNÁŠKY V ROCE 2018

Přehled přednášek z předcházejících roků naleznete pod odkazem Kronika akcí.

Rozkliknutím nadpisu je možné se dostat k příslušné fotogalerii.

27. 04. 2018

Věra SOSNAROVÁ

Osobní svědectví Češky - paní Věry Sosnarové, která přežila 18 let v sovětských věznicích a gulagu.

Mimořádné setkání s mimořádnou ženou bylo doplněno také o prodej knihy Krvavé jahody, která tento nevšední životní příběh zachycuje.


06. 03. 2018

P. ThLic. Miroslav HEROLD SJ

O úctě a zbožnosti ke svatému Janu Nepomuckému a o jeho veliké oblibě ve světě - zejména v Evropě a sousedních zemích přednášel a bohatou fotodokumentaci komentoval P. Herold - publicista a historik. Přednáška lehce navazovala na setkání z minulého roku, kdy jsme sledovali stopy úcty ke sv. Janu v našich zemích, zejména na Moravě.Papež František - podněty a nesnáze               

25. 01. 2018

doc. Dr. Michal ALTRICHTER SJ, Th.D.


Papež František je osobnost, která již od svého zvolení v r. 2013 přitahuje pozornost nejen věřících, ale též světových sdělovacích prostředků a lidí, kteří se jinak necítí být katolickou církví příliš osloveni. Jakoby v papežově hlasu, který se opírá nikoliv o politickou moc, ale o duchovní a mravní autoritu, zaznívalo slovo, které potřebuje slyšet dnešní svět. Zároveň Františkovo poselství zneklidňuje, nabourává navyklá schémata, vyvádí ze zažitých jistot. Jeho osobě a působení se věnovala přednáška.