DALŠÍ ČINNOST

Nabízíme poznávací a vzdělávací cykly, každoročně spolupracujeme se šternberskou farností na realizaci Noci kostelů, pro členy a příznivce organizujeme společná setkání.

VALNÁ HROMADA místní skupiny ČKA

Valná hromada proběhla v úterý 13. února 2018 za účasti členů i příznivců.

Na programu bylo zhodnocení dosavadní činnosti, dále proběhla řádně volba předsedy Místní skupiny na další období - zvolena byla opět MUDr. Dana Procházková. Na závěr byla otevřena diskuse, ve které zazněly nové podněty a nápady pro další práci.