Rok 2013


Manželství dle teologie těla Jana Pavla II.

06. 12. 2013, přednášel P. ThDr. Jan BALÍK, PhD. - ředitel Sekce pro mládež České biskupské konference

Črty z cesty po Jordánsku

04. 12. 2013, o svých cestách hovořil P. Mgr. Pavel HÖDL

Jak pracovat s Biblí?

19. 11. 2013, přednášel biblista z CMTF UP v Olomouci a ředitel Českého katolického biblického díla P. doc. Petr CHALUPA, Th.D.

Rwanda - perla Afriky?

15. 10. 2013, přednášel doc. RNDr. Pavel NOVÁČEK, vedoucí Katedry rozvojových studií na PřF UP v Olomouci

Hořet, ale nevyhořet

17. 09. 2013, přednášel MUDr. František HAVLÁT

Svitavy, v minulosti a v současnosti

04. 06. 2013, o svém rodišti hovořil P. Mgr. Zdeněk Gerhard KLIMEŠ, t.č. šternberský kaplan

Libanon - putování zemí cedrů a bílých hor

23. 04. 2013, pásmo s obrázky, hudbou a vyprávěním o cestě do Bejrútu, starověkého Byblosu a Baalbeku, biblického Tyru a Sidónu, k muslimům i maronitským křesťanům, k moři i do hor s bájnými cedry... o svém putování vyprávěl P. Jan LINHART

Metody a přístupy k výkladu biblického textu

09. 04. 2013, přednášel a do praxe uváděl biblista z CMTF UP v Olomouci a ředitel Českého katolického biblického díla P. doc. Petr CHALUPA, Th.D.

Chudou Etiopií s bohatou historií

02. 03. 2013, o svoji osobní zkušenost v Etiopii se podělila zábřežská cestovatelka a pracovnice Střediska humanitární a rozvojové pomoci Diakonie Českobratrské církve evangelické Jana ŠKUBALOVÁ