Činnost jednotlivých místních skupin závisí především na zájmech, možnostech, ochotě a místních specifických podmínkách
v jednotlivých lokalitách.

Místní skupina ČKA Šternberk pořádá především přednášky, besedy
a exkurze.

Kromě těchto aktivit nabízíme např. internetové vzdělávací kurzy, společenská setkání.

Do činnosti ČKA se může zapojit kdokoliv a přispět tak radou, odbornou spoluprací, zprostředkováním užitečných a zajímavých kontaktů nebo finančním darem.

V případě zájmu o zasílání pravidelných informací o našich akcích, napište nám na adresu cka.st@seznam.cz.