Činnost jednotlivých místních skupin závisí především na zájmech, možnostech, ochotě a místních specifických podmínkách
v jednotlivých lokalitách.

Místní skupina ČKA Šternberk pořádá především přednášky, besedy
a exkurze.

Kromě těchto aktivit nabízíme např. internetové vzdělávací kurzy, společenská setkání.